top of page
LifeLab

– Bæredygtige familier, dagtilbud og skoler for børn og unge

Om

Suzanne Krogh er uddannet cand. psych. med speciale i børn og unges udvikling, 
fra Københavns Universitet i 1994. Suzanne Kroghs primære arbejdsfelt har siden da været børn og unges livs- og læringsmiljøer i familier, dagtilbud og skoler. Frem til 1998 var Suzanne Krogh ansat i en amanuensisstilling på Psykologisk Institut ved Københavns Universitet, og var fra 1998 og frem til 2012 ansat som hhv. adjunkt og lektor i en  udviklingskonsulentstilling i Center for Institutionsforskning på Professionshøjskolen UCC. Konsulentvirksomheden LifeLab blev oprettet sommeren 2012, med henblik på, i samarbejde med forældre og professionelle, at udvikle bæredygtige livs- og læringsmiljøer for børn og unge som de kan trives i, håndtere og være medskabere af.

Søren Smidt er selvstændig konsulent og forsker i LifeLab. Han blev Cand. psych. i 1982 fra Københavns Universitet og fik Ph.D-graden i 1997 fra RUC.

Efter nogle år som klinisk psykolog med dagbehandling af unge på en døgninstitution for børn og på daginstitutionsområdet i Roskilde kommune begyndte han sit arbejde med pædagogiske udviklings- og forskningsprojekter. Søren Smidt har over de flere årtier – i sin ansættelse på Københavns Professionshøjskole - ledet og udviklet forsknings- og udviklingsprojekter om temaer som leg, læreplaner, forældresamarbejde, dokumentation, evalueringskultur, digital dannelse, pædagogisk ledelse, pædagogiske rutiner mv. Han har i de senere år skabt 10 film sammen med Svend Rossen i den visuelle pædagogiske grundbog, som er tilgængelige på Undervisningsministeriets EMU platform. Fortsætter sit arbejde i Life-lab med udviklingsprojekter og ledelsessupervision.

About
Publikationer
Contact
bottom of page