top of page
Publikationer

2022

 • Krogh, S.  og Smidt, S . (2022): 16 kendetegn ved lav kvalitet i dagtilbud – inspiration til tilsyn, udvikling og evaluering af pædagogisk praksis. Dansk Pædagogisk Forum.

2021

 • Krogh, S.  og Smidt, S . (2021): ”Det er det hele værd” – om at bygge bro mellem børns to livsverdener. I Elverkilde (red): Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer. S 93-112. Dafolo.

 • Smidt, S . og Krogh, S. (2021): Er rutinerne organiseret godt nok i din institution? I Filtenborg, D. (red): Det gode børneliv. Nr.1 årgang 3. S. 16-18. Danske daginstitutioner.

2020

 • Smidt, S .(2000): Børn og unges fortællinger om barndom. Kvan – tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen.nr. 58. s.89-101.

 • Smidt, S . og Krogh, S. (2020): Børnefælleskaber. I   Avenstrup et . al:  ”Det, vi er sammen om”. Det fælles pædagogiske grundlag i praksis. Dafolo

2019

 • Smidt, S . og Krogh, S. (2019): Fra intention til praksis. Meningsfulde mål og en styrket evalueringskultur i dagtilbud. Dafolo.

 • Krogh, S.  og Smidt, S . (2019): Børnetid og voksentid i daginstitutioner. I Vaaben, N. og Plotnikof, M. (red): Tid til velfærd. Tidsorganisering i velfærdsprofessionerne. S. 163-182. Hans Reitzels Forlag.

 • Krogh, S.  og Smidt, S . (2019): Legeobservationer. I Sønnichsen, L.H. og Jørgensen, H.H.: Legens magi. Om det professionelle arbejde med at forstå, understøtte, inspirere og rammesætte 1-6 åriges leg. S 63-74. Akademisk Forlag.

2018

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2018): Pædagogiske rutiner i dagtilbud. Dafolo.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2018): “Pædagogiske rutiner – levende livs- og læringsmiljøer i daginstitutioner”. I Braad (red.): Børns liv og læring – i skole og dagtilbud. Samfundslitteratur.

2017

 • Krogh, S. og Smidt, S (2017): “Didaktisk Aktionslæring”. I Ritchie og Tofteng (red.): Didaktik for pædagoger. Billesø & Baltzer.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2017): “Hverdagens rutiner – en overset pædagogisk ressource”. I Mortsensen (red.): Grundfaglig viden om pædagogiske miljøer og aktiviteter. Akademisk Forlag.

2016

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2016): “Pædagogiske rutiner – en kongevej til sundhedsfremme og forebyggelse”. I Olsen (red.): Profession og samfund – grundfaglighed på pædagoguddannelsen. Frydenlund.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2016): “Etik i forældresamarbejde”. I Nielsen (red.): Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet. BUPL.

2015

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2015): Forældresamarbejde der virker. Dansk Psykologisk Forlag.

2014

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2014): Aktionslæring i pædagogisk praksis, Dafolo. Frederikshavn.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2014): “Der foregår læring hele tiden”. I Vera, Tidsskrift for Pædagoger (red.): Hverdagsrutiner, No. 68, september 2014.

 • S. Krogh, S. Smidt og P. Mikkelsen (2014): Forældresamarbejde der virker – forældres perspektiv på forældresamarbejde, forskningsrapport FOA. København.

2013

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2013): “Dokumentation og Pædagogik”. I Ritchie (red.): Metoder i pædagogisk praksis, Billesø & Baltzer.

2012

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2012): “Dokumentationens metodik”. I Ritchie (red.): Pædagogiske metoder, Billesø & Baltzer, 2011.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2012): “Læreplanen skal ligne virkeligheden”. I 0-14: Pædagogiske læreplaner version 2.0, nr. 2.

2011

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2011): Pædagogers sprogforståelse og praksis, UCC.

2010

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2010): På kanten af fællesskabet. I Liberg og Schou (red). Fællesskab i forskellighed. Specialisering og det fælles i pædagogisk arbejde.  Akademisk forlag København.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2010): Børn der ikke trives. Om den pædagogiske indsats i daginstitutioner i forhold til børn med behov for en særlig indsats med udgangspunkt i individuelle læreplaner. UCC. København.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2010): ”Kan du gætte hvem jeg er?” Om afvikling eller udvikling af et fænomen for børn og deres voksne som har leg, lokalsamfund, imødekommenhed, åbenhed og forandring i fokus. Social Kritik 120.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2010): “Pædagogisk dokumentation og dens påvirkning af hverdagen”. I Månsson (red): Håndbog i sprogvejledning. Dansk psykologisk forlag.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2010): Kompetence og kontinuitet i ledelse og organisering af pædagogisk udviklingsarbejde på 0-6 års området i Hvidovre kommune. UCC. København.

 •  Krogh, S. og Smidt, S. (2010): Evalueringsrapport KOK-projektet, Evaluering af projektet: Kompetence og kontinuitet i ledelse og organisering af pædagogisk udviklingsarbejde på 0-6-års området i Hvidovre kommune. UCC. København.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2010): Effektivisering og pædagogisk udvikling. Et idekatalog fra konference i Fredericia kommune om pædagogisk udvikling og effektivisering af pædagogisk arbejde.

2009

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2009): Evaluering af områdeledelsesforsøg på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune. UCC. København.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2009): Anerkendelse og iagttagelse i børnehøjde. Om pædagogisk arbejde med børn med behov for en særlig indsats. Dansk Psykologisk Forlag. København.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2009): Mellem fristed og institution. Dokumentation og analyse af pædagogisk bemandede legepladser i København og Århus. FOA. København.

 • Krogh, S og Smidt, S (2009): “Børnene lærer ikke alene noder, men også unoder”. Nul til fjorten. Pædagogisk tidsskrift 4/2009. Dansk pædagogisk forum. Aarhus.

2008

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2008): Institutions- og ledelsesanalyse, Fredericia kommune.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2008): Familieflexordninger, Velfærdsministeriets rapport om familieflexordninger, Rambøll Management, Århus.

2007

 • Krogh, S og S. Smidt (2007): “Vulnerable Children in Day-Care”, Paper til ISCI-konference, International Society for Child Indicators, juni, Chicago, USA.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2007): Relationer, rummelighed og anerkendelse – Om pædagogisk arbejde med børn med særlige behov i daginstitutioner og dagpleje, Rapport om et udviklingsprojekt i Silkeborg kommune støttet af Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggenders SIBU-pulje, København.

 • Krogh, S og S. Smidt (2007): Anerkendelse og tidsfaktoren i pædagogisk arbejde, Paper til NERA-konference, marts, Turkü, Finland.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2007): “Anerkendelse og pædagogisk praksis”. I Mikkelsen og Holm-Larsen (red).: Pædagogik og pædagoger. Dafolo. Frederikshavn.

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2007): “Pædagogisk dokumentation”. I Mikkelsen og Holm-Larsen (red): Pædagogik og pædagoger. Dafolo. Frederikshavn.

2005

 • Krogh, S. og Smidt, S. (2005): Det er ikke altid nok bare at beskrive. 0-14 3/2005. Århus.

2003

 • Krogh, S., Mikkelsen, P., Sigsgaard, E., Kragh, E. og Torp, L. (2003):  Samtænkning mellem skole og fritidshjem i Københavns Kommune,  Evalueringsundersøgelse, Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet.

2002

 • Krogh, S. og Kopart, H. (2002): Iagttagelse og fortælling – iagttagelse og beskrivelse af børn i daginstitutioner, evalueringsrapport, Praksisfeltet 1999-2002 i Hvidovre Kommune.

2001

 • Krogh, S. et al. (2001): Institutionaliserad barndom i Köpenhamn och Malmö – En komparativ studie av förskolor, Pedagogisk-Psykologiska Problem, Nr.668, Malmö.

2000

 • Krogh, S. (2000): Børn som informanter, Paper til NFPF-konference, marts, København.

 • Krogh, S. (2000): Children as Participans, Paper til konference, august, London.

 • Krogh, S og P. Mikkelsen (2000): Evalueringsrapport af udviklingsarbejde i Høje Taastrup Kommune.

 • Smidt, S .(2000): Børn og unges fortællinger om barndom. Kvan – tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen.nr. 58. s.89-101.

1995

 • Krogh, S. og Aasborg, M. (1995): Jonas prøver kræfter med næsehornet – de milde drenge og den vilde leg, 0-14, Pædagogisk tidsskrift, nr.2.

 • Krogh, S og M. Aasborg (1995): Selvbestemmelse som perspektiv for børns udvikling. Psykologisk set, nr.17.

1994

 • Krogh, S og M. Aasborg (1994): Metoder til udvikling af pædagogisk praksis, erfaringer fra et udviklingsprojekt, Nul til fjorten, nr.4, 1994.

 • Krogh, S og M. Aasborg (1994): Et udviklingsprojekt i en vuggestue – forsøg på i et subjektvidenskabeligt perspektiv at udvikle en selvbestemmelsespædagogik, Speciale, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet Amager.

bottom of page